E-MÜFREDAT
(DERS PROGRAMLARI)

E-Müfredat, ders programlarının ve yapılarının, ilişkisel veri tabanı modeline çevrilmiş ve etkileşimli hale getirilmiş bir yazılım projesidir...

Detaylar

KİTAP İNCELEME

Bu modül ders kitaplarının girişini, incelenmesini ve bunla ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır...

Detaylar

YILLIK PLAN

Ders programlarının sayısal hale getirilmesi ile Öğretmenlerimiz artık yıllık çalışma takvimlerini sistem üzerinden oluşturabileceklerdir...

Detaylar

DOKÜMANLAR

Bu bölümde,program ile ilgili her türlü doküman ve duyuruyu bulabilirsiniz...

Detaylar

E-Müfredat Projesi
(Ders Programları Modülü)

Proje Onay Yazıları Haberler
a) Talim ve Terbiye Kurulunun 24.03.2011 gün ve 2062 sayılı proje görevlendirme yazısı.
b) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 06.04.2011 gün ve 5881 sayılı komisyon oluşturulması yazısı.
c) Bakanlık Makamının 17.05.2011 gün ve 8455 sayılı komisyon görevlendirme yazısı.
ç) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 03.06.2011 gün ve 9704 sayılı komisyon oluşturma yazısı.
Önceki Sayfa <   > Sonraki Sayfa
 TarihiKısa Haber Açıklaması
25 Ağustos 2017e-Müfredat Yıllık Plan Modülü içinde tüm kurullar ve zümreler işlem görecek.
31 Mart 2017e-Müfredat Sistemi, Yıllık Plan Modülü içindeki kurul toplantıları Ayaş`ta görüşüldü.
30 Ocak 2017Ankara`nın tüm ilçeleri ve il zümreleri ile 24 pilot okulun tüm toplantıları ve yıllık planları e-Müfredat sistemi üzerinden yapılıyor.
11 Temmuz 2016E-Müfredat, Yıllık Plan Modülü İle İlgili Ankara`nın 25 ilçesinde pilot çalışma yapıldı.
12 Kasım 2015E-Müfredat, Yıllık Plan modülünde 20 pilot okulda çalışmalar devam ediyor.
Önceki Sayfa <   > Sonraki Sayfa

Projenin Kısa Tanımı Proje Hedefleri

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim işlerini planlayan, program yapılarını ve içeriklerini belirleyen kurumu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıdır.

Bu kurul, eğitim ve öğretim işlerinin planlı, programlı ve ülke için en faydalı olması açısından bunu bir müfredat yapısı içerisinde sunmaktadır. Çağın gereklerine göre bu müfredat yapısı değişmekte, gelişmekte ve yenilenmektedir. Bu müfredat yapısının uygulandığı yerler okullarımızdır. Okullarımız bu yapıyı kullanarak öğrencilere eğitim ve öğretim hizmetlerini veren kurumlarımızdır.

Bakanlığımız eğitime yönelik elektronik iş ve işlemlerini koordine eden, yapan ve uygulayan birimi ise Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüdür. Bu kapsamda yıllardır bir veri havuzuna alınmamış ve proje haline getirilmemiş müfredat sistemi verilerinin ve işleyişinin ilişkisel bir veritabanı modeline ve elektronik ortama taşınması gerekmektedir. E-Müfredat, müfredat programlarının ve yapılarının, ilişkisel veri tabanı modeline çevrilmiş ve etkileşimli hale getirilmiş bir yazılım projesidir.

Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve eğitim öğretim daireleri ile ilgi yazılar doğrultusunda birlikte böylesine güzel bir alt yapı kuracak olan bir çalışmanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Oluşturulacak bu veri tabanı ilerleyen günlerde eğitim bilişim ağı ve e-okul sistemleri tarafından da kullanılabilir hale getirilecektir.

1.

Tüm derslerin kodlanarak elektronik ortama taşınması ve ders adları, kodları bazında standart bir yapının her yerde kullanımı,

2.

Derslerin bileşenlerinin ve kazanımlarının tutulması,

3.

Bu verilerin taslak kitap girişlerinde kullanımının sağlanması,

4.

Bu veriler ile öğretmenlerin yıllık ders planlarını otomatik olarak sistemden yapmalarının ve kullanmalarının sağlanması,

5.

Bu veriler ile öğretmenlerin günlük ders planlarını otomatik olarak sistemden çıkarmalarının sağlanması,

6.

Sistemde tutulacak olan yıllık planlar ile verilen eğitim ve öğretimin hem genel hem de öğrenci bazlı çevrim içi olarak izlenebilmesi ve denetlenebilmesi,

7.

Öğretmenlerin müfredat ile ilgili görüşlerini iletebilecekleri resmî bir elektronik ortamın oluşturulması,

8.

Gelen eleştiri ve/veya önerilerin hızlı değerlendirebileceği bir veri ambarı kurularak sürekli kendini yenileyen bir müfredat yapısı çıkarılması, olarak belirlenmiştir.

Kitap İnceleme Modülü

Projenin Kısa Tanımı Proje Hedefleri

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim işlerini planlayan, program yapılarını ve içeriklerini belirleyen kurumu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıdır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ders kitaplarını inceler, denetler ve uygun olanlarını onaylayarak öğrencilerimizin kullanımına sunar.

Ders kitapları inceleme iş ve süreçleri de ders programlarının veri tabanı modeline çevrilmesi ile çevrim içi olarak internet üstünden yapılabilir.

Bu modül ders kitaplarının girişini, incelenmesini ve bunla ilgili iş ve işlemleri kapsamaktadır. Kitap başvurusu başladıktan sonra 4 (dört) ay içerisinde ilgili kitabın kabul edilip edilmeyeceği belli olacaktır.

1.

Taslak ders kitabı inceleyecek kişilerin başvurularının alınması ve bir veri havuzunun oluşturulması,

2.

Taslak kitap girişi yapacak yayınevi veya hizmet birimlerinin başvurularının alınması ve bir veri havuzunun oluşturulması,

3.

Taslak kitapların internet üzerinden girişinin yapılması,

4.

Girişi yapılan taslak kitapların sistem üzerinden çevrim içi olarak incelenmesi, panel toplantılarının yapılması,

5.

Kitapların uygun olanlarının onaylanması, olmayanların reddedilmesi,

6.

Reddedilen kitapların itirazlarının sistem üzerinden takibi,

7.

İnceleme sonrası yapılacak ödeme belgelerinin sistem üzerinden düzenlenmesi olarak belirlenmiştir.

Yıllık Planlar Modülü

Projenin Kısa Tanımı Proje Hedefleri

Millî Eğitim Bakanlığı’nın eğitim ve öğretim işlerini planlayan, program yapılarını ve içeriklerini belirleyen kurumu Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığıdır.

Ders programlarının sayısal hale getirilmesi ile Öğretmenlerimiz artık yıllık çalışma takvimlerini sistem üzerinden oluşturabileceklerdir.

Oluşturulan yıllık planlar geri dönüt mekanizmaları içerecektir.

Bu modül ile müfredatın sistemde kullanılması ve kullanımı sonuçları çevrim içi olarak görülebilecektir.

1.

Proje hedeflerinin büyük kısmı e-Müfredat modülünde bulunmaktadır. Ek olarak;

2.

Yıllık çalışma takviminin elektronik ortamda yapılması ve onaylanması,

3.

Öğretmenler Kurulu, Zümre Toplantıları gibi eğitim öğretim yılı içerisindeki toplantıların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

4.

İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde yapılan Zümre toplantıların elektronik ortamda tutulması, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

5.

Ders planlarının (günlük plan) her an görünebilir hale getirilmesi,

6.

Öğrencilerin kazanım ve beceri bazlı bireysel değerlendirmelerinin elektronik ortamda yapılabilmesi,

7.

Öğretmenlerin kazanımları, öğrenme-öğretme süreçlerini ve ders programını elektronik ortamda değerlendirerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ve ilgili eğitim öğretim dairelerine hızlı dönüt sağlayabilmeleri,

8.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca çevrim içi izleme ve değerlendirme yapılabilmesi, olarak belirlenmiştir.

Arşiv Bölümü

     
  Tarih Açıklama
 
25.08.2017
M.E.B. Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi
 
22.08.2017
M.E.B. Eğitim Bölgeleri Yönergesi
 
10.10.2017
M.E.B. Eğitim Bölgeleri Kurulları Bilgilendirme Notları
11.10.2017
M.E.B. Merkez Teşkilat Kurulları ve İşlemleri Bilgilendirme Notları
 
11.10.2017
M.E.B. İl M.E.M. Kurulları/Zümreleri ve İşlemleri Bilgilendirme Notları
 
16.10.2017
M.E.B. İlçe M.E.M. Kurulları/Zümreleri ve İşlemleri Bilgilendirme Notları
 
18.10.2017
M.E.B. Eğitim Kurumları Kurulları/Zümreleri ve İşlemleri Bilgilendirme Notları
 
08.12.2016
M.E.B. İl /İlçe Kurul/Zümre Başkan ve Katılımcıları Bilgilendirme Notları
16.03.2015
Yıllık Plan Modülü Kullanım Kılavuzu
 
10.04.2014
03-07 Mart 2014 Kitap Giriş Dönemi Duyurusu
 
10.10.2013
Sık Sorulan Sorular (Yayınevleri ve Hizmet Birimleri)
 
10.10.2013
Sık Sorulan Sorular (Panelistler)
 
10.10.2013
Bazı Faydalı Programlar
 
01.10.2013
"ActiveX Ayarları" veya "Açılır Pencere Engelleyicisi (Pop-up Blocker)" ayarlarını nasıl yaparım?
 
10.07.2013
Yayınevleri Taslak Kitap Başvuru İşlemleri Kılavuzu
 
09.04.2013
Panelist İşlemleri Kılavuzu
15.02.2013
Mart 2013 dönemi panelist adaylarından eğitime katılacaklar belirlenmiştir. Duyurunun devamını okumak için lütfen tıklayınız.
 
15.10.2015
Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği Değişikliği (14 Ekim 2015 tarih ve 29.502 Sayılı)
 
01.10.2012
Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği (12 Eylül 2012 tarih ve 28.409 Sayılı)
 Ana Sayfa I Şifremi Unuttum I EBA (Eğitim Bilişim Ağı) I Kitap İnceleme Başvurusu I Yayınevi Başvurusu  

© 2011 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Bu yazılım tüm web tarayıcılarında, 1024 x 768 çözünürlük ve üzerinde en iyi şekilde çalışır.)

MK2