Ders Kitapları ve Eğitim Araçları İnceleme ve Değerlendirme TT-BS Veri Tabanına Kayıtlı Öğretmenler ve Öğretim Elemanlarının Eğitimlerine İlişkin Duyuru


Makam onayı (24.02.2013 Tarihli)
Saymanlık Müdürlüğü için Dilekçe Örneği
Yolluk Bildirimi Örneği
12 Eylül 2012 tarih ve 28409 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin “ Panelist inceleme değerlendirme veri tabanının oluşturulması” başlığı altında 17. Maddenin 5. Fıkrası aşağıda belirtilmektedir.

(5) İnceleme/değerlendirme veri tabanı sistemine kayıt yaptıranlar Başkanlıkça düzenlenen inceleme/değerlendirme eğitimine alınırlar. Başkanlıkça düzenlenecek ilgili eğitimlere davet edilmede, sırası ile alanında doktora yapmış olmak, alanında yüksek lisans yapmış olmak ve kıdeme göre öncelik tanınır. Eğitime alınacak öğretmen, alan eğitimcisi/uzmanı sayısı Başkanlıkça belirlenir. Veri tabanına kayıt yaptırmış olanlardan daha önce eğitim almamış olanlara Başkanlıkça belirlenecek dönemlerde eğitim verilir.

İlgili madde gereğince Başkanlığımız tarafından yapılacak inceleme/değerlendirme eğitimlerinden birincisi aşağıda belirtilen tarih ve illerde gerçekleştirilecektir:

Tarih İl

02 Mart 2013

İstanbul

03 Mart 2013

Erzurum

04 Mart 2013

Ankara

05 Mart 2013

İzmir

06 Mart 2013

Gaziantep

İlk dönem eğitime katılacak olanların belirlenmesi işlemi Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 17’inci ve 18’inci Maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Kitap başvurusu yapılmayan branşlardaki öğretmenler bu dönemde eğitime alınmayacak, ancak daha sonraki dönemlerde başvuru olması halinde değerlendirilecektir.

Bu dönem eğitime katılacak panelist adaylarının eğitim yer ve saati ile bilgilendirme gereken diğer konulara ilişkin bilgiler TT-BS’deki kişisel sayfanıza / TT-BS’ye kayıt sırasında verdiğiniz e-posta adresine gönderilmiştir. Ayrıca program içerisindeki "Başvuru ve Durum" bölümü ile, MEB dışı personelin başvurusunu yaptığı "kitap inceleme başvurusu yapmak istiyorum" linki altında da eğitim bilgileri daha detaylı olarak yer almaktadır.

Panelist adayı olarak;

1) Eğitime katılıp katılmayacağınızı TT-BS’deki kişisel sayfanızda verilen / size gelen e-postada verilen elektronik link seçeneklerini kullanarak, 27 Şubat 2013 Çarşamba gününe kadar belirtmeniz,

2) Eğitime gelirken getirmeniz istenen belgelerde eksiklik veya yanlışlık olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’nin 18’inci Maddesinin (5)’inci fıkrasına göre, Başkanlıkça düzenlenecek ilgili eğitimlere davet edilmede sırası ile, alanında doktora yapmış olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak öncelik olarak değerlendirilmektedir. Panelist olarak görevlendirme işlemi de öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlara göre yapılacağından;

1) TT-BS’ye kayıt esnasında eğitim düzeyinizi “yüksek lisans” olarak işaretlediyseniz lisans mezuniyet belgeniz ile birlikte yüksek lisans mezuniyet belgenizin fotokopisini,

2) TT-BS’ye kayıt esnasında eğitim düzeyinizi “doktora veya doktora üstü” olarak işaretlediyseniz lisans mezuniyet belgeniz ile birlikte doktora mezuniyet belgenizin fotokopisini,

eğitimin yapıldığı salon girişinde kayıt yaptırırken ilgili personele teslim etmeniz önem arz etmektedir. İstenen belgelerde eksiklik olması ve/veya lisansüstü eğitiminizin atamaya esas alan dışında başka bir alanda olması durumunda ilgili mevzuat gereği işlem yapılacaktır.

Eğitime gelmeden önce;

1) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı sitesinde yer alan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ni (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/dersarac/dersarac.html

2) Taslak Ders Kitabı İnceleme ve Değerlendirme Panelist Etik Sözleşmesi’ni(http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_02/08031207_etik_sozlesme.pdf

3) Taslak ders kitabı incelmesi yapacağınız alanın öğretim programını (http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72) okumanız beklenmektedir.

MEB - Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

 Ana Sayfa I Şifremi Unuttum I EBA (Eğitim Bilişim Ağı) I Kitap İnceleme Başvurusu I Yayınevi Başvurusu  

© 2011 Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Bu yazılım tüm web tarayıcılarında, 1024 x 768 çözünürlük ve üzerinde en iyi şekilde çalışır.)

MK4